Πώς γίνεται η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης;

Επιστροφή στην κορυφή